Yeni yayın: Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi

12.06.2019

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Araş. Gör. Esra YİĞİT’in “Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi” konulu doktora tezi yayımlanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
 
İncelemek için tıklayınız: http://www.hukukmarket.com/yazar/14081/esra-yigit.html
 
Esere Dair:
İşçinin iş görme edimini başka bir işverenin yanında yerine getiriyor olması ile klasik iş ilişkilerinden ayrılan geçici iş ilişkisi, Mayıs 2016’da özel istihdam büroları aracılığıyla da kurulabilir hale gelmesiyle tekrar cazip bir çalışma konusu haline gelmiştir. Türk Hukukundaki bu önemli değişimin hemen ardından, Nisan 2017’de bu defa Alman Hukukunda konuyu düzenleyen kanun değişime uğramıştır. Bu çalışmada da henüz yakın sayılabilecek bir zamanda mevzuatımıza giren bu çalışma türünün beraberinde getirdiği yeni hukuki sorunlar incelenmiş ve çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Konu ele alınırken Türk Hukukuna da ışık tutacağından hareketle, Alman Hukukundaki genel esaslar da incelenmiştir. Gerekli görülen yerlerde iki hukuk sisteminin karşılaştırılması yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda her iki hukuk sisteminde bu ilişkinin kurulmasının hangi şartlara bağlandığı, ilişkinin sonuçları ve geçersizliği ele alınmıştır.