Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

17.01.2020

Bilim insanları ve hukuk uygulayıcıları için bir bilgi ve hukuki analiz forumu olmayı amaçlayan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yoğun çalışmaların ardından Ekim ayında yayın hayatına başladı.Türk ve Alman hukukundaki ve özel olarak da iki ülke arasındaki hukuki ilişkilerdeki meseleler ve gelişmeler, Dergi’nin ilgi alanlarını oluşturuyor.

Türkçe ve Almanca yayınlanacak olan ve istisnai olarak diğer dillerde de makaleler içerecek olan Dergi’de Türkçe makaleler için Almanca, Almanca makaleler için ise Türkçe kapsamlı bir özetin yer alması hedefleniyor. Yılda iki defa yayınlanması planlanan Dergi’nin, özellikle güncel ve hukuk pratiği açısından ilgi uyandıran makalelere yer vermesi amaçlanıyor. Makalelerin esas olarak bilimsel çalışmaları ya da rapor niteliğindeki bildirimleri içermesi düşünülürken, Dergi'de, içtihatların (karar incelemeleri) yanı sıra yeni çıkan bilimsel eserlere de (kitap eleştirileri), özellikle odaklanılması planlanıyor. Ayrıca hukuk eğitimine ve genç akademisyenlerin desteklenmesine ilişkin meselelere de yer verilmesi öngörülüyor. Dergi’nin her sayısının, yukarıda belirtilen başlıklara göre bölümlere ayrılması, bir sonraki sayının ise 2019 yılının Aralık ayında yayınlanması planlanıyor.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: http://hfd.tau.edu.tr/