Özel Hukuk

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Pelin KURŞAT


Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zafer ZEYTİN 

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Prof. Dr.  Emrehan İNAL **

Doç. Dr. Başak BAYSAL ** 

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZER

Dr. Karen KLEIN

Dr. Marian Alexander ARNING

Arş. Gör. Burak ÇELİK

Arş. Gör. Gökçen DOĞAN

Arş. Gör. Esra Bahar KAYA

Arş. Gör. Muhammed Ali ÇOBAN (ÖYP)

Arş. Gör. Mehmet Hamza ARSLAN (ÖYP)


Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi  Efe DIRENİSA

Arş. Gör. Dr. Anıl KÖRÖĞLU

Arş. Gör. Mikail Bora KAPLAN

Arş. Gör. Makbule Serra KORKUT

Arş. Gör. Muhammed Şamil MEMİŞ


Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Süheyla Ahsen TÜRKMEN

Arş. Gör. Baver Mazlum MERT


Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vural SEVEN (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. İrfan AKIN 

Doç. Dr. Koray DEMİR

Arş. Gör. Yusuf TEKİN

Arş. Gör. Ahmet Batuhan OYAL

Arş. Gör. Zehra Büşra KAYAÖZÜ

 

** 2547 Sy. K. M. 40/a gereğince İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden görevlendirilme