Hakkımızda

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, hukuk teori ve uygulaması uluslararası alandaki gelişmeler de esas alınarak araştırılmakta ve öğretilmektedir. Bu kapsamda yürürlükte olan hukuk kurallarına özel bir ağırlık verilmekte; hukukun tarihsel, kültürel ve ekonomik yönünün yanında, hayatın pratik ihtiyaçları ele alınmaktadır. Türk-Alman ilişkileri ile ulusal ve bölgesel hukuk gelişimi için önemli hukukî konulara ise öncelik verilmektedir. Lisans programı bir yenilik olarak klasik Türk hukuk öğretimi ile Alman, Avrupa ve uluslararası öğretim programlarını bağdaştırmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, Türk ve Alman öğretim üyelerinin birlikte geliştirdikleri teorik ve uygulamalı öğretim yöntemlerinde kendisini göstermektedir. Öğretim süresi kural olarak dört yıldır. 

Bugüne kadarki Türk hukuk öğrenimi dikkate alındığına lisans programı çok dilli yapısıyla da yenilikçidir. Lisans öğretimindeki derslerin en az %30’u, mesleki yabancı dil desteği ile beraber Almanca olarak verilmektedir. Bir başka yenilik de üçüncü sınıftan itibaren sunulan Avrupa Ekonomi Hukuku, Ekonomi Hukuku ve Etik, Uluslararası Hukuk ya da İleri Alman Hukuku gibi seçimlik ders gruplarıdır. Böylelikle öğrencilere, kişisel tercihlerine dayanan ve takip eden lisansüstü programlarında bilgi ve becerilerini derinleştirebilecekleri bir imkân sunulmaktadır. Bu aşamada, denkliği kabul edilen derslerin alınması sağlanmakta ve böylece Almanya’daki diplomalara erişim kolaylığı hedeflenmektedir.  

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin bir diğer önemli özelliği, öğrencilere, öğrenimlerinin bir kısmını Almanya’daki partner üniversitelerde tamamlama seçeneği sunmasıdır. Bu süreçte öğrenciler, Türk-Alman Üniversitesi’nin sağladığı burslardan yararlanabilmektedir. 

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programının hedef kitlesi Türkçe ve Almancaya hâkim olan öğrencilerin yanı sıra bu alandaki mesleki yabancı dil kazanımını derinleştirmeye hazır öğrencilerdir. Bu program avukatlık, hakimlik, savcılık, idare ve sivil toplum görevleri için hukuki mesleki yeteneklerin kazandırıldığı, özellikle Türk-Alman ve Avrupa hukuk hayatı için nitelikli hukukçuların yetiştirildiği bir yer olma vizyonuna sahiptir.

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir