Hukuk Kliniği


Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Kliniği 2019/2020 akademik yılında çalışmalarına başlamıştır. Hukuk Kliniği, geleneksel hukuk eğitimini tamamlayıcı nitelikte yeni bir yöntemdir. Amaç, öğrencilere hukukun seçilmiş alanlarında gerçek davalar hakkında bilgi sağlamaktır. Bu, öğrencilere öğrenimleri sırasında pratik deneyim kazanma ve edindikleri teorik bilgileri uzman rehberliğinde uygulama fırsatı verir. İnteraktif bir yaklaşımın parçası olarak, "Haklar Tombalası", "Uzaylı İstilası" ve "Harcanacak Para" gibi oyunlar yürütülmektedir. Ardından yapılan grup tartışmalarında öğrenciler, somut olaylar üzerinden olguları tespit etme, sorunları belirleme ve alternatif çözümleri tartışma yöntemlerini öğrenirler. Hukuki yazışmaları formüle etme becerisi kazanan öğrenciler, OSHUS formülünü (Olgu-Sorun-Hukuk Kuralları-Uygula-Sonuç) kullanarak hukuk sorunları formüle etme becerisi de kazanırlar. Ayrıca yıl sonunda, teorik bilgilerin pratik bir uygulaması da yapılmaktadır. Örneğin geçmişte Hukuk Kliniği öğrencileri, başta Ferit İnal Anadolu Lisesi olmak üzere Beykoz ilçesindeki çeşitli liselerin öğrencilerine insan hakları, sosyal haklar ve mülteci hakları gibi konularda dersler vermişlerdir.