Komisyonlar

 

Görevlendirme Bilgisi Görevlendirilen
Birim Web Sayfası Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMİR
Fakülte Kalite Sorumlusu Prof. Dr. İrfan AKIN
Bölüm Kalite Sorumlusu (Özel Hukuk Bölümü) Prof. Dr. İrfan AKIN
Bölüm Kalite Sorumlusu (Özel Hukuk Bölümü) Arş. Gör. Muhammed Ali ÇOBAN                      
Bölüm Kalite Sorumlusu (Kamu Hukuk Bölümü) Doç. Dr. Berke ÖZENÇ
Bölüm Kalite Sorumlusu (Kamu Hukuk Bölümü) Arş. Gör. Esra ASLAN AKŞİT
Erasmus Fakülte Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur SALDIRAN
 
Özel Hukuk Bölümü/Anabilim Dalı Başkanlıkları Unvan
Özel Hukuk Bölümü Prof. Dr. İrfan AKIN
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Esra YİĞİT
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMİR
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Vural SEVEN
 
Kamu Hukuku Bölümü/Anabilim Dalı Başkanlıkları Unvan
Kamu Hukuku Bölümü Doç. Dr. Berke ÖZENÇ
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emrullah EGELİĞİ                 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doç. Dr. Berke ÖZENÇ
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Güneş ÇAP
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Macit KENANOĞLU
İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur SALDIRAN
Mali Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. İrfan AKIN (vekil)
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Tolga CANDAN
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Unvan
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emrullah EGELİĞİ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Derya Nur KAYACAN               
Üye Arş. Gör. Dr. Adil Selim SAYIN
Üye (Yedek) Arş. Gör. Dr. Baver Mazlum MERT
Eğitim - Öğretim ve İntibak Komisyonu       Unvan
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Güneş ÇAP
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Batuhan OYAL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emrullah EGELİĞİ
Üye (Yedek) Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKAYA
İhtiyaç Koordinasyon Komisyonu                   Unvan
Komisyon Başkanı  Doç. Dr. Esra YİĞİT
(Harcama Yetkilisi / Dekan Yardımcısı)
Üye Mehmet Ali AKÇAY
(Fakülte Sekreteri)
Üye Alper TEMELEVREN
(Memur / Taşınır Sorumlusu)
Üye Çağla CEYLAN
(Bilgisayar İşletmeni)

 
Üye Can AKSU
(Memur)