Tutor


Tutor öğrenci programı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından Türk-Alman Üniversitesi için bir eğitim konsepti olarak planlanmış ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) ile iş birliğiyle başlatılmıştır. Tutor öğrenci programının bir parçası olarak, daha ileri dönemlerdeki öğrenciler, kendilerinden önceki dönemlerde bulunan öğrenci arkadaşlarını mentor ve iletişim rehberi olarak desteklemektedir. Öğrenciler, akran öğrenimi yoluyla, hukuki bilgileri, akademik gelişimleri ve çalışma deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, sadece konvansiyonel kaynaklardan değil birbirlerinden de öğrenmektedir. Tutor öğrenci programı Türk-Alman Üniversitesinin eğitim konseptinin önemli bir parçasıdır. Çünkü sadece öğrenme sürecini değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal yeterliliğini ve göz hizasında akademik iş birliğini de teşvik etmektedir. Tutor öğrencilerimiz, gerekli donanımı edinmeleri için, özel olarak geliştirilmiş bir eğitim programı çerçevesinde eğitilirler. Bu programla ilgili ayrıntılı bilgi eğitmen programı kılavuzunda bulunabilir.