Kurgusal Dava Yarışmaları



Kurgusal dava yarışmaları, hukuk eğitiminin bir parçası olarak mahkeme duruşmasının similasyonu şeklinde gerçekleşmektedir. Yarışmalarda öğrencilerden kurgusal bir mahkeme önünde varsayımsal veya gerçek bir davada yer alan taraflardan birini temsil etmeleri beklenmektedir. Bu mahkemelerde jüri, savunmaların ve sözlü argümanların kalitesini inceleyen ve eleştirel bir şekilde değerlendiren tanınmış hukuk akademisyenlerinden oluşmaktadır. Bu şekilde öğrencilere teoride öğrendikleri bilgileri gerçekçi bir şekilde uygulama ve hukukun pratik uygulamasında diğer takımlarla rekabet etme fırsatı verilmektedir. 2022 yılında Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesine ait bir kurgusal dava yarışması olan Prof. Dr. Philip Kunig Kurgusal Anayasa Yargısı Yarışması oluşturulmuştur. Ayrıca üniversitemizden hem ulusal hem de uluslararası kurgusal dava yarışmalarına katılım açıktır. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri geçmişte bu yarışmalara katılıp üniversitemizi başarıyla temsil etmiştir.


1. Fakültemizin Kurgusal Dava Yarışması

Prof. Dr. Philip Kunig Kurgusal Anayasa Yargısı Yarışması

Genel Kamu Hukuku ve Anayasa Hukuku kürsüleri tarafından ilk kez 2022 yılında Türk-Alman Üniversitesinde düzenlenen kurgusal anayasa yargısı yarışması, Hukuk Fakültesinin kurulması ve desteklenmesindeki üstün hizmetlerini onurlandırmak amacıyla, tanınmış Alman öğretim üyesi ve anayasa hukuku, idare hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında uzman akademisyen olan Prof. Dr. Dres. h.c. Philip Kunig’in adını taşımaktadır. Yarışma, Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku alanında öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulayarak bu alanlardaki bilgilerini pekiştirmeyi, uygulama yeteneklerini geliştirmeyi ve dilekçe yazma konusunda tecrübe kazanmalarını amaçlamaktadır.


2. Ulusal Kurgusal Dava Yarışmaları

a) Bahçeşehir Üniversitesi Üniversiteler Arası Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması (BAU VaBB)

Bahçeşehir Üniversitesi Üniversiteler Arası Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması (BAU VaBB), Türkiye’deki üniversiteler arasında bir yarışma olarak her yıl ulusal çapta düzenlenmektedir. Bu sayede hukuk öğrencilerinin insan hakları hukuku alanındaki bilgilerini arttırmaları ve Anayasa Mahkemesi önünde kurgusal bir bireysel başvuruda bulunma pratiği yapmaları teşvik edilmektedir. Türk Alman Üniversitesi öğrencileri bu yarışmaya düzenli olarak katılmakta olup 2019 yılında birincilik, 2022 yılında ise ikincilik kazanmıştır.


b) ELSA İstanbul Prof. Dr. Rona Serozan Kurgusal Duruşma Yarışması

ELSA İstanbul Prof. Dr. Rona Serozan Kurgusal Duruşma Yarışması, tüm Türkiye’den gelen hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan ekiplerin belirli bir dava metni üzerinde tartışmalar yürütmesine ve jüri üyeleri önünde argümanlarını savunmasına olanak sağlamaktadır. Kurgusal dava yarışması adını, medeni hukukun bütün alanlarıyla ilgilenmiş ve özellikle sağlar arası ölüme bağlı tasarruflar konusunda yazdığı eserlerle tanınmış ünlü Türk akademisyen Prof. Dr. Rona Serozan’dan almıştır. Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri, 2018 yılında üçüncüsü düzenlenen ELSA İstanbul Prof. Dr. Rona Serozan Kurgusal Duruşma Yarışması’nda 41 takım arasından birinci olmuş ve 2019 yılında dördüncüsü düzenlenen yarışmada ise ikinci olarak başarı geleneğini sürdürmüştür.



3. Uluslararası Kurgusal Dava Yarışmaları

a) Philip C. Jessup International Law Moot Court

Philip C. Jessup Uluslararası Hukuk Farazi Dava Yarışması, yaklaşık 100 ülke ve 700 üniversiteden katılımcının yer aldığı dünyanın en tanınmış ve en çok katılımlı kurgusal dava yarışmasıdır. Yarışma adını Amerikalı hukukçu ve Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nın eski yargıçlarından biri olan Philip C. Jessup'tan almıştır. Yarışma, Uluslararası Adalet Divanı önünde görülen kurgusal bir uluslararası hukuk davasının İngilizce dilinde gerçekleşen bir simülasyonu şeklinde yapılmaktadır. Yarışmaya, merkezi Washington’da yer alan International Law Students Association (ILSA) ev sahipliği yapmaktadır. 2022 yılında yapılan Philip C. Jessup Hukuk Farazi Dava Yarışmasında üniversitemizi, hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan bir ekip temsil etmiştir.


b) Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Yarışması veya kısaca Vis Moot, uluslararası bir kurgusal dava yarışmasıdır. Yarışma, adını uluslararası ticari anlaşmazlıklar ve tahkim konusunda tanınmış bir uzman olan Willem Cornelis Vis'ten almıştır. CISG ve uluslararası ticari tahkim konularında en prestijli ve en büyük yarışma olan Vis Farazi Tahkim Yarışmasında, bir uluslararası ticari uyuşmazlığa dair kurgusal tahkim yargılaması gerçekleştirilmektedir. 29. Willem C. Vis Uluslararası Ticari Tahkim Yarışmasında üniversitemizi, hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan bir ekip temsil etmiştir.


c) Jean-Pictet Competition

Jean-Pictet Yarışması uluslararası insancıl hukuk konularını ele almaktadır. Alışılmış kurgusal dava yarışmalarının aksine, “hukuku kitaplardan çıkarma” (“taking the law out of the books”) ilkesiyle bu yarışmada katılımcılar interaktif şekilde rol üstlenmektedir. Yarışma, adını İsviçreli bir avukat ve uluslararası insancıl hukuk uzmanı olan Jean Simon Pictet’den almıştır. Öğrencilerimiz 2020 yılında Endonezya'nın Denpasar kentinde düzenlenen 34. Jean Pictet Yarışması'nda üniversitemizi temsil etmiştir. Yazılı değerlendirme aşamasında yarışmaya katılmaya hak kazanan ekibimiz, uluslararası hukuk bilgilerinin yanı sıra müzakere, rol yapma ve ekip çalışması becerilerinden de sınandıkları sekiz farklı görev ve senaryoda yer almıştır.