Akademik Kadro


Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hem Türk hem de Alman hukukunu kendi dillerinde öğreten Türk ve Alman akademisyenlerden oluşmaktadır. Hukuk lisans programı, Türk hukuk eğitimi geleneğini Alman, Avrupa ve uluslararası yönelimler ile birleştirmektedir. Bu durum, Türk ve Alman öğretim görevlilerinin iş birliğiyle geliştirilen didaktik konseptin yanı sıra ders içerikleri için de geçerlidir.