Kamu Hukuku

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Berke ÖZENÇ

 

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Philip KUNIG

Doç. Dr. Berke ÖZENÇ (Anabilim Dalı Başkan Vekili)

Arş. Gör. Dr. Ömer Emrullah EGELİĞİ

Arş. Gör. Lütfullah Yasin AKBULUT

Arş. Gör. Kemal BAŞOL (ÖYP)

Arş. Gör. Eyüp Kaan DEMİRKIRAN (ÖYP)

Arş. Gör. Ceren Hilal GÜNAYDIN 

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr.  Ali Kemal YILDIZ  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr.  Fatih Selami MAHMUTOĞLU

Prof. Dr. Henning ROSENAU

Doç. Dr. Joachim KRETSCHMER

Arş. Gör. Kazım Furkan AĞKUŞ

Arş. Gör. Aslı Ekin YILMAZ

Arş. Gör. Can Eralp ELİBOL

Arş. Gör. Oğuz BANDIR (ÖYP)

Arş. Gör. Bilal OSMANOĞLU (ÖYP)
 

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Üyesi Berke ÖZENÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yılmaz EREN

Arş. Gör. Nurdan ÖZÇELİK

Arş. Gör. Burak ORHAN

 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Matthias MAHLMANN

Öğr. Gör. Dr. Güneş ÇAP

Arş. Gör. Başak BERKÜN

Arş. Gör. Metin BİNGÖL

 

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Macit KENANOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. İrem DİLER

Arş. Gör. Merve Bengisu KARATAŞ

 

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nida ERDEM (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur SALDIRAN YILDIRIM

Arş. Gör. Ahmet Çağrı YILDIZ

Arş. Gör. Esra ASLAN (ÖYP)
 

 

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. İrfan AKIN (Anabilim Dalı Başkan Vekili)

Dr. Öğr. Üyesi  Zafer Ertunç ŞİRİN ** 

Arş. Gör. Adil Selim SAYIN

Arş. Gör. Rabia YILMAZ

 

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tolga CANDAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Zeynep KURTOĞLU YENİPINAR

Arş. Gör. Mustafa UÇAR (ÖYP)

Arş. Gör. İlknur AYDIN

 

** 2547 Sy. K. M. 40/a gereğince İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden görevlendirilme