Yönetim

DEKAN
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
                                                          
DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. İrfan AKIN
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
 
FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Philip KUNIG
 
FAKÜLTE SEKRETERİ
Mehmet Ali AKÇAY
 
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Prof. Dr. Vural SEVEN
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Doç. Dr. İrfan AKIN
Doç. Dr. Koray DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi  Berke ÖZENÇ

FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Prof. Dr. Vural SEVEN
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Doç. Dr. İrfan AKIN

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Dr. Öğr. Üyesi  Berke ÖZENÇ
Dr. Öğr. Üyesi  Işıl EGEMEN DEMİR​