Yönetim

DEKAN
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
                                                          
DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. İrfan AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT
 
FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ

Dr. Karen KLEIN
 
FAKÜLTE SEKRETERİ
Mehmet Ali AKÇAY
 
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Mustafa Macit KENANOĞLU

Prof. Dr. Vural SEVEN
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Doç. Dr. İrfan AKIN
Doç. Dr. Koray DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Nida ERDEM

FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Mustafa Macit KENANOĞLU
Prof. Dr. Vural SEVEN
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Doç. Dr. İrfan AKIN

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Doç. Dr. Berke ÖZENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT