Haberler

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Seminerleri I

26.12.2022

26 Aralık 2022, Cuma günü TAÜ YDYO Konferans Salonu'nda Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Seminerleri kapsamındaki ilk seminer "Alman ve İsviçre Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi" başlığıyla Dr. Fatih Tahiroğlu  tarafından gerçekleştirilmiştir.

Dr. Tahiroğlu, konuşmasının sonunda konu ile ilgili ilk soruyu soran 3. sınıf öğrencimiz Ayşegül Aydemir'e doktora tez çalışması olan kitabını hediye etmiştir. Etkinlik, Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci'nin plaket takdimi ile son bulmuştur."