Haberler

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı yayımlandı.

12.04.2022

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 09.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı yayımlandı.

http://openaccess.tau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12846/640/Medeni%20Usul%20Hukukunun%20Güncel%20Sorunları%20Ulusal%20Sempozyumu%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y