Haberler

Tübitak Proje Başarısı

05.01.2022

Araştırmacıları arasında Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Anıl Köroğlu ile bursiyerleri arasında Araş. Gör. M. Bora Kaplan ve Araş. Gör. M. Serra Korkut'un yer aldığı “Adil Yargılanma Hakkının Güçlendirilmesi ve Mahkemelerin İş Yükünün Azaltılması İçin Korunma Dilekçesi Modelinin Oluşturulması” isimli projenin TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Fakültemiz mensuplarını kutluyoruz.