Tüm Haberler

TÜRK-JAPON-ALMAN KONFERANSI

MEDENİ USUL HUKUKUNDA HUKUK DEVLETİNİN GEREKLİLİKLERİ

Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci, Almanya’nın Saarland, Saksonya gibi bazı eyaletlerinde, bilirkişi olmuştur.

Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci, Almanya’nın Saarland, Saksonya gibi bazı eyaletlerinde, bilirkişi olmuştur. Hocamızı bu başarısından ötürü tebrik ederiz.

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunun Güncel Meseleleri Ulusal Sempozyumu

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunun Güncel Meseleleri Ulusal Sempozyumu

Uluslararası Hukuk Söyleşileri XII

Geri Gönderme ve Uluslararası Mülteci Hukukundaki Koruma Mekanizmaları

Uluslararası Hukuk Söyleşileri XI

Türkiye – Avrupa Birliği Göç İşbirliği: Vize Serbestisi Diyalogu ve Geri Kabul Anlaşması

Uluslararası Hukuk Söyleşileri X

Uluslararası Ceza Hukuku: Devlet Dışı Aktörler Tarafından İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar - Terörün Örgütlerinin ve Diğer Örgütlerin Uluslararası Ceza Hukuku Sınıflandırması (Roma Statüsü Madde 7 Bağlamında).

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Söyleşileri IX

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin Hakkında Tutuklama Kararı: Kapsamı ve Uygulanabilirliği

Fakültemiz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Koray Demir'in kaleme aldığı " Şirketler Hukuku Temel Bilgileri" isimli ders kitabı Lykeion Yayınları tarafından yayınlandı.

Fakültemiz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Koray Demir'in kaleme aldığı " Şirketler Hukuku Temel Bilgileri" isimli ders kitabı Lykeion Yayınları tarafından yayınlandı.

Prof. Dr. Philip Kunig Kurgusal Anayasa Yargısı Yarışmasının sonuçları açıklandı.

Genel Kamu Hukuku ve Anayasa Hukuku Anabilim Dalları tarafından Prof. Dr. Philip Kunig hocamız adına düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen “Prof. Dr. Philip Kunig Kurgusal Anayasa Yargısı Yarışması”, bu yıl fakültemiz öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Seminerleri I

26 Aralık 2022, Cuma günü TAÜ YDYO Konferans Salonu'nda Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Seminerleri kapsamındaki ilk seminer "Alman ve İsviçre Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi" başlığıyla Dr. Fatih Tahiroğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Dr. Tahiroğlu, konuşmasının sonunda konu ile ilgili ilk soruyu soran 3. sınıf öğrencimiz Ayşegül Aydemir'e doktora tez çalışması olan kitabını hediye etmiştir. Etkinlik, Prof. Dr. H. Özden Özkaya-Ferendeci'nin plaket takdimi ile son bulmuştur."

IV. Türk-Alman Üniversitesi Hayvan Refahı Ödülleri

Hayvan refahının öncü markaları 14 Aralık 2022 tarihinde Üniversitemizde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Uluslararası Hukuk Söyleşileri VI

Uluslararası Hukuk Söyleşileri VI kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tekin Apaydın ile "Türk Hukukunda Uluslararası Andlaşmalardan Çekilme Usulü" konulu söyleşi düzenlendi.

Uluslararası Hukuk Söyleşileri VII

Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Söyleşileri serisinin yedincisi olarak düzenlenen "Uluslararası Hukukta Suçluların İadesi ve Türkiye" başlıklı etkinlik, Hitit Üniversitesinden Doç. Dr. Veysel Dinler'in katılımıyla 9 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

"Çocuk Hakları Paneli"

TAÜ ILSA Hukuk Kulübü tarafından 4 oturum şeklinde düzenlenecek "Çocuk Hakları Paneli"nin "Uluslararası Hukuk Metinlerinde Çocuk Hakları" konulu ilk oturumu YDYO Konferans Salonunda 22 Kasım 2022 Salı günü saat 13.30-16.00 arasında gerçekleştirilecek.

Hukuk Öğrencileri Yaz Okulunda...

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için her sene Prof. Dr. Henning ROSENAU sorumluluğunda ve DAAD tarafından sağlanan fon desteğiyle düzenlenen Ceza Hukuku Genel Hükümler Yaz Okulu bu yıl da 11.07.2022 – 05.08.2022 tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşti.

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Güncel Sorunlar Ulusal Sempozyumu Youtube’da!

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 09.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu Youtube’da yayınlandı.

Bireysel Başvuru Yarışması’nda İkincilik

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Bahçeşehir Üniversitesi Üniversiteler Arası Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’nda Elif Ece Öner, Selin Çengel, Ulaş Giray Kırımoğlu, Begümhan Arat ve Elif İkra Savrun’dan oluşan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi ekibi ikinci oldu.

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı yayımlandı.

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı yayımlandı.

TAÜHFD TR Dizin Dergi Listesinde

TAÜHFD TR Dizin Dergi Listesinde

Tübitak Proje Başarısı

TÜBİTAK 1001 Destekleri